top

oe werkt het lidmaatschap? De Eemschutters Wedstrijd HV is aangesloten bij de Nederlandse Handboog Bond. Dit houdt in dat ieder lid ook automatisch lid wordt van de NHB teneinde mee te kunnen doen aan regiowedstrijden en toernooien. Je hoeft absoluut geen topschutter te zijn om mee te kunnen doen aan dergelijke evenementen. Er wordt n.l. op de meest uiteenlopende niveaus geschoten. De regiowedstrijden worden ook in diverse klassen ingedeeld. Hierdoor kun je op je eigen niveau tegen meestal gelijkwaardige schutters aantreden.

De minimale leeftijd voor jeugdleden is 12 jaar. Ook dienen jeugdleden bij ons, in het kader van de veiligheid, tot 14 jaar begeleid te worden door één van de ouders of verzorgers. Helaas hebben wij voor nieuwe jeugdleden niet altijd voldoende plaatst i.v.m. beschikbaarheid van begeleiders. Informeer hiervoor bij één van de bestuursleden, welke meestal aanwezig zijn op de vereniging, of stuur je vraag naar: info@eemschutterswedstrijdhv.nl.

Het lidmaatschapjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging lidmaatschap dient minimaal vier weken voor de einddatum schriftelijk te gebeuren.

De contributie voor 2018 bedraagt*:       
Senioren (incl. NHB lidmaatschap)   228,00
Junioren (12 tot 17 jaar, incl. NHB lidmaatschap)   166,50
Donateur vanaf 25,00
*wijzigingen en drukfouten voorbehouden


Mocht u interesse hebben om lid te worden van onze vereniging dan bent u van harte welkom op onze maandelijkse kennismakingsavond. Dit is in principe de eerste dinsdagavond van de maand, vanaf 20.00 uur. Op deze avond krijgt u informatie over de club en de handboogsport en kunt u zelf ook een keertje schieten. Vooraf aanmelden is wenselijk om ervoor te zorgen dat er begeleiding aanwezig is. U kunt u aanmelden voor de kennismakingsavond door een mail te sturen naar: info@eemschutterswedstrijdhv.nl.